... Úvodní strana
Rozpočet města na rok 2018

znak mestaZastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek 14. prosince 2017 schválilo návrh rozpočtu města na rok 2018. 

Rozpočet na rok 2018 je koncipován jako vyrovnaný s rezervou 6,6 mil. korun pro využití na spolufinancování případných nových projektů města. Výše celého rozpočtu je asi největší v historii města – zdroje i výdaje rozpočtu dosahují 250 mil. korun. To umožnila celá řada faktorů – velmi příznivý trend v čerpání daní ze státního rozpočtu, zisk z městských lesů (bohužel v důsledku vysoké těžby dřeva způsobené kůrovcovou kalamitou), čerpání úvěru na zateplování městských domů a některé úspory ve výdajích, případně opoždění některých záměrů na výkupy nemovitostí a staveb.

Rozpočet pokrývá všechny základní potřeby města na chod jeho příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, muzea, knihovny, Bytermu, p. o., a na chod města – veškeré služby prováděné Městskými službami Rýmařov, s. r. o. – svoz odpadů, údržbu a čištění komunikací, péči o veřejnou zeleň, hřbitovnictví, veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci atd. Na rekonstrukce komunikací je pro rok 2018 určena částka necelých 15 mil. korun (v roce 2017 to bylo 25,9 mil. korun). Bude se týkat především ulic Komenského, Divadelní, Čapkovy, U Rybníka a Jelínkovy. Další plánovanou investicí je chodník v Ondřejově a chodník na Opavské ulici.

Významnými investicemi v roce 2018 budou dále pokračování v zateplování obytných domů ve městě organizací Byterm – 12,6 mil. korun, rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Julia Sedláka 18 – 17,9 mil. korun (akce je podmíněna obdržením dotace z MŠMT), výstavba hasičské zbrojnice na ulici Palackého – 10 mil. korun (na akci poskytl MSK dotaci 50 %), kybernetická bezpečnost městského úřadu – 8 mil. korun (dotace 6,8 mil. korun), rekonstrukce kanalizace – 6,3 mil. korun, sítě pro výstavbu RD v Edrovicích – 13,5 mil. korun (akce skluzuje z roku 2017), oplocení areálu Tepla Rýmařov, s. r. o. – 1,3 mil. korun, oplocení ZŠ a MŠ 1. máje – 1,5 mil. korun, dokončení revitalizace Mudlového potoka – 0,7 mil. korun. Kromě toho ještě město plánuje výkupy nemovitostí za 7 mil. korun a také demolici starých objektů za 0,5 mil. korun. Celkový objem oprav, rekonstrukcí a investic včetně dotací je tak 100 mil. korun, tj. prakticky 40 % rozpočtu. Rozpočet města lze tedy označit jako silně investičně zaměřený.

Město se i v roce 2018 podstatně změní. Návrh rozpočtu se musel vypořádat také s nemalými požadavky na mzdovou valorizaci a inflačními tlaky. Je třeba zdůraznit, že rok 2018 bude spojen s nejvyšší pravděpodobností s vrcholem ekonomického cyklu, a tedy i s nejvyššími příjmy do rozpočtu města, ale zároveň již budeme moci v dalších letech očekávat spíše jejich stagnaci nebo redukci. Zastupitelé se proto snažili odolat tlakům na rozšiřování městských institucí nebo jejich obsahové dublování.

Budoucím příjmům také nesvědčí trvající úbytek obyvatel města. Letos dosáhnou daňové příjmy na jednoho obyvatele přibližně 11 050 korun/rok. Pokud trvá roční úbytek obyvatel o 100–140 osob, pak lze snadno spočítat i roční úbytek příjmů – cca 1,4 mil. korun, přitom mandatorní výdaje rozpočtu (víceméně trvalé výdaje např. na úklid sněhu, veřejné osvětlení, opravy komunikací…) neklesají, ale dochází ke krácení investičních zdrojů. Pokud výpočet provedeme s delší perspektivou a domyslíme důsledky, bude v budoucnu velký problém všechny potřeby městských institucí a samotného města rozpočtem bezezbytku pokrýt.

Ing. Petr Klouda, starosta

Podrobný rozpočet města a rozpočtový výhled do roku 2021 naleznete zde.