... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města PDF Tisk Email
Čtvrtek, 07 Prosinec 2017 09:57

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  14. prosince 2017 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program (podrobněji bude uveden zde nejpozději dne 11.12.2017)

  1.  Rozpočet města na rok 2018 + aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
  2. Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2016/2017
  3. Stav plnění věcného rámce akcí (integrovaný dokument)
  4. Plán zasedání RM a ZM na rok 2018
  5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za 2. pololetí 2017
  6. Plán práce kontrolního a finančního výboru na rok 2018
  7. Majetkové záležitosti
  8. Různé