... Průmyslová zóna
Průmyslová zóna Rýmařov

01

Kontaktní adresy:
Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 1, PSČ 795 01 Rýmařov, zastoupený starostou města ing. Petrem Kloudou
tel.: 554 254 111, fax: 554 254 226, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odbor regionálního rozvoje, nám. Svobody 5, PSČ 795 01 Rýmařov, zastoupený Ing. Miroslavem Sigmundem 
tel.: 554 254 316, fax: 554 254 310, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Mapa města Rýmařova s vyznačenou průmyslovou zónou

plan.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec: Rýmařov, okres Bruntál
Počet obyvatel obce : 8 893
Název objektu: Průmyslová zóna – Východ I.
Charakteristika objektu : připraveny inženýrské sítě a komunikace
Dosavadní způsob využití : v části lehký průmysl
Stavebnětechnický stav : novostavba
Využití pozemku : průmyslové, zpracovatelské, distribuční
Finanční rozsah investice : pouze do vlastních investičních záměrů
   
Katastr : Rýmařov
Vlastník : Město Rýmařov
parcela č.: 3445/2
Celková rozloha (ha): 8 ha
Druh pozemku zóny: zelená louka
Druh ochrany : ekologicky nezávadné provozy
   
Využití dle ÚPD Plocha výroby průmyslové – VP
Funkční využití: Areál průmyslové výroby a výrobních služeb
  Připouští se zde stavby pro výrobu, výrobní a technické služby, stavby pro skladování a pro velkoobchod, stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování, příp. i stavby sportovních zařízení, dále pak stavby parkovišť a manipulačních ploch, komunikací, chodníků a stezek pro pěší, garáží, a zařízení technické infrastruktury. 
Stavba ve veřejném zájmu ano
Stávající přípojky na:  
a) elektřinu VN, NN, trafostanice 400 kVA, možno zvýšit až do 630 kVA
b) plyn VTL, STL, regulační stanice
c) telefon ano
d) vodu DN 110
e) kanalizaci DN 250
Dostupnost veřejnou dopravou: ano
Nejbližší železniční stanice (km): cca 50 m vzdušnou čarou
Ekologická zátěž: není
Nejbližší dálnice (km): Olomouc – 50 km, Litovel – 45 km
Nejbližší letiště (km): Olomouc - 50 km
Nejbližší přístav (km): Děčín – 350 km, Štětín (PLR) – 800 km
Poznámka k zóně: sítě i komunikace zkolaudovány
Dokumentace : veškerá PD sítí a komunikace k dispozicicela_pz.gif


Aktuální mapa  - leden 2011 - zbývá k prodeji  3,1 ha pozemků
průmyslová zóna Rýmařov 

Prodané pozemky:
STYROTRADE, s.r.o. - 31 641 m² (výroba polystyrenu), KATR a.s. - 12 736 m², Ing. Dalibor Skopal 7 363 m²

Pozemky volné k prodeji:
cca 31 000 m²

Aktualizováno leden 2015