Dnes je pátek 21.9.2018 18:29, svátek slaví: Matouš

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  20. září 2018 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

  MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 20. září 2018 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 20.09.2018
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o uzavření volebního období – celkové zhodnocení ID a ostatních záměrů ve volebním období 2014 - 2018
 5. Aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
 6. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 1583 – zahrada, 338 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 203 – trvalý travní porost, 344 m2, k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje části parc. č. 3315 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 635 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 407/1 – trvalý travní porost, 2 598 m2, k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 255/1, o výměře cca 40 m2, k.ú. Edrovice
  • prodej parc. č. 56/7 – ostatní plocha/jiná plocha, 222 m2, parc. č. 57 – zastavěná plocha a nádvoří, 28 m2, parc. č. 59/1 – zahrada, 523 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 3173 – trvalý travní porost, 416 m2, část parc. č. 3174/1 – trvalý travní porost, 822 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 2116 – zahrada, 431 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej části parc. č. 343 – trvalý travní porost, 390 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 2801/6 – trvalý travní porost, 1 483 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 59 – zahrada, 778 m2, k.ú. Janušov
  • prodej parc. č. 205 – zahrada, 276 m2, část parc. č. 207 – trvalý travní porost, 1 797 m2, k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • prodej parc. č. 462/5 – ostatní plocha/jiná plocha, 128 m2, k.ú.  Rýmařov
  • návrh na změnu usnesení ZM č. 1001/25/181 ze dne 28.06.2018
  • vynětí pozemku parc. č. 222 v k.ú. Edrovice ze seznamu pozemků vhodných k výstavbě rodinných domů
 7. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
 8. Zrušení usnesení ZM č. 799/20/17 ze dne 21.09.2017
 9. Prodej půdních vestaveb na ulici 1. máje č. 859/5 a 860/7, Rýmařov na pozemku parc.č. 225
 10. Zpráva o stavu dluhů k 31.08.2018
 11. Aktualizace OZV o místním poplatku „za odpady“ od 1.1.2019
 12. Aktuální informace o společnosti VaK Bruntál, a.s.
 13. Vyhlášení Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2019
 14. Vyhlášení Programů podpory sportu a tělovýchovy v Rýmařově na rok 2019
 15. Program podpory tělovýchovy a sportu ve městě
 16. Žádosti příspěvkových organizací
 17. Žádost o půjčku a dofinancování projektu – Rýmařovsko, o.p.s.
 18. SSOŠ PRIMA Rýmařov – žádost o prominutí dlužného nájemného
 19. Různé
 20. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 21. Připomínky a náměty občanů
 22. Usnesení a závěr


Ing. Petr Klouda v. r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317